SEO-tips: När skyddsväst blir knivväst – eller kevlarväst…

I SEO-arbetet är det viktigt att vara kreativ och söka vägar som konkurrenterna ännu inte hittat. En väg är att optimera för sekundära sökord. Ord som ofta betyder ungefär samma sak. Det är nämligen inte alltid kunden vet vad produkten egentligen heter.

Skyddväst – eller skottsäker väst?

Det finns en viss definitionsskillnad på knivväst, skottsäker väst och skyddsväst. Däremot är det främst personer som arbetar inom denna bransch som är insatt i dessa skillnader. De flesta ser det som samma sak vilket gör att sökningar på google kan ske med alla dessa ord och sedan resultera i att exakt samma produkt köps. Detta är något som E-handlare bör ta vara på i sitt SEO-arbete.  Men detta utan att ”slänga sig med” allt för många amatörord.

En jämförelsesida som förklarar skillnaden mellan skottsäker väst, skyddsväst och andra liknande produkter förtydligar för besökarna att ”skottsäker väst” egentligen är ett felaktigt uttryck. Gruppen av produkter heter skyddsväst och inom den finns det inriktningar mot olika slags skydd. De kan exempelvis skydda mot knivhugg eller lättare handeldvapen osv.

Förklara skillnader ger bredd

Att jämförelsesidan gör denna definition och förklarar skillnaderna för besökarna skapar därmed flera syften:

  • SEO – De närliggande orden nämns som gör att fler sökningar kan fångas upp. Sidan kan helt enkelt ranka högt på relaterade ord och ”long tails”. Därmed skapas mer trafik och förhoppningsvis mer försäljning.
  • Trust – En av de faktorer som avgör konvertering på en hemsida är hur trovärdig som besökaren anser att hemsidan är. Ges känslan av att E-butiken är proffs på vad som säljs eller är det bara en återförsäljare som säljer ”allt mellan himmel och jord”? Det är sällan som besökarna uttryckligen tänker på detta utan det sker snarare intuitivt.
  • Enklare konkurrens – Ibland är det nästan omöjligt att komma förbi konkurrenter på Google på vissa ord. Istället för att lägga ner för mycket tid och pengar på just det sökordet är det ofta bättre att fokusera på alternativa ord och longtails. Många gånger går det att få minst lika mycket trafik – med betydligt mindre arbetsinsats.

Sök efter de alternativa orden

Ofta är det relativt lätt att hitta de alternativa orden. Även i detta fall kan den skottsäkra västen tas som exempel. Den som söker på ”skottsäker väst” på Google får upp denna sökträff.

Som visas ovan använder flera konkurrenter både ”skottsäker väst” och ”skyddsväst” för att ranka högt. I description finns även ord som ”tjänstevästar” och ”traumaskydd”. Ord som därmed kan användas som sekundära sökord.